Therapie

door V.O.C. Rozenweelde

Ons professioneel team van therapeuten staat klaar om uw zoon of dochter te begeleiden. Bij een signaal vanuit het kind, de ouders of het begeleidende team dat extra stimulatie nodig is, kunnen we therapie opstarten. De aard van de therapie en de doelen worden vooraf besproken en vastgelegd.

Mogelijkheden tot therapie:

Logopedie

 • voedingsbegeleiding
 • taalstimulatie
 • spraakstimulatie
 • ondersteunende communicatie (vb.:SMOGtaal of spraakcomputer)
 • auditieve en visuele stimulatie


Ergotherapie

 • ondersteuning dagelijkse handelingen: vb.: eten, jas aandoen,….
 • stimulatie van fysieke en mentale mogelijkheden via spel, oefeningen en beleving
 • stimulering van zelfredzaamheid: vb.: leren rijden met elektrische rolstoel door inzet op handmotoriek.
 • hulp bij positieve lichaamsbewustwording via zintuigelijke stimulatie: voelen, ruiken, zien, proeven, horen.
 • welbevinden bevorderen: vb. snoezelen
 • leren genieten van verschillende aspecten van het leven: muziek, de wind, de buurt,…
 • training van aandacht en concentratie


Kinesitherapie

Deze bewegingsdeskundigen werken samen met het kind of de jongere ontwikkelingsgericht. Dit kan gaan om

 • gangtherapie
 • mobilisaties en losmaken van de spieren
 • ademhalingstherapie
 • deskundigheid bij aanmaak orthopedie (zoals zit- of ligorthesen voor rolstoel of bed, sta-apparaten)
 • psychomotoriek


Samen met de ouders stellen we doelstellingen op. Samen met de ouders bespreken we de voortgang van therapieën. We kunnen in het kader van de ontwikkeling of het welbevinden van uw zoon of dochter ook nauw samenwerken met schooltherapeuten, met externe therapeuten of met het C.A.R. 't Veld.

Contacteer ons

Adres : Sportlaan 18, 8211 Aartrijke

E-Mail: info@zonnehart.be
Tel: 050 54 84 35