Pedagogische opvolging

door V.O.C. Rozenweelde

Wanneer je beroep wil doen op onze ondersteuning, nodigen we je uit om ons te vertellen wie je kind precies is. Waar geniet je zoon of dochter van, zijn er specifieke gewoontes of rituelen waar hij of zij zich goed bij voelt,... We maken tijd om te luisteren naar je toekomstperspectief voor je kind en wat je precies wil voor hem of haar. Zo stellen we de eerste handelingsafspraken op. Op regelmatige tijdstippen evalueren we met u deze afspraken en gestelde doelstellingen. We vinden het daarbij belangrijk de ouders erbij te betrekken.

We zetten in op een warme omgeving die qua aanpak en omkadering aansluit bij je kind zodat hij of zij zich goed voelt. Zich gewaardeerd voelen, zelfs met specifieke noden, is de basis tot het welbevinden. Pas daarna is het klimaat optimaal voor de aangeboden ontwikkelingskansen.

Een heel team van diverse disciplines werken aan uw vooropgestelde doelstellingen. Regelmatig overleg maakt het mogelijk tijdig bij te sturen, indien nodig. Het is voor ons cruciaal jullie ervaringen en ideeën mee te nemen in dit overleg. Daarom worden jullie uitgenodigd op het overleg waarbij het handelingsplan van het MFC en van Zonnehart wordt besproken en eventueel bijgestuurd.

Contacteer ons

Adres : Sportlaan 18, 8211 Aartrijke

E-Mail: info@zonnehart.be
Tel: 050 54 84 35