De kinderen die gebruik maken van dagopvang of verblijf, blijven na de maaltijd nog even op de leefgroep. Daar kunnen ze rustig buiten of binnen spelen of rusten.

De kinderen die extern zijn, krijgen over de middag in groepjes van een 10-tal leerlingen vrij spel met een aanbod van spelmateriaal. Ze worden hierbij begeleid door personeelsleden van Zonnehart. De groepen gaan beurtelings een middag naar de speelplaats of naar de zintuigtuin. Bij regenweer zorgen we in de sportzaal voor een aanbod van spelmateriaal en bewegingsmogelijkheden.

De jongste leerlingen die nood hebben aan rust over de middag, kunnen in de kleuterklas rusten in een bedje.

Contacteer ons

Adres : Sportlaan 18, 8211 Aartrijke

E-Mail: info@zonnehart.be
Tel: 050 54 84 35