Netwerk De Rozenkrans

Zorg op maat

Zonnehart maakt deel uit van netwerk De Rozenkrans. Dat netwerk heeft dezelfde Raad van Bestuur en omvat meerdere voorzieningen:

 

Aartrijke

Oostduinkerke

Nieuwpoort

Buitengewoon basisonderwijs BuBaO Zonnehart
type 2
www.zonnehart.be

BuBaO De Strandloper
basisaanbod en type 2
www.strandloper.be

 
Minderjarigenzorg

Medisch Pedagogisch Centrum Rozenweelde
Dagopvang, verblijf, mobiele en ambulante begeleiding
www.rozenweelde.be

V.O.C. De Rozenkrans
Dagopvang, verblijf, ambulante dienst
www.derozenkrans.be
 
Buitengewoon secundair onderwijs  

BuSO De Rozenkrans
Opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2
www.derozenkransbuso.be

BuSO De Nieuwe Poort
Opleidingsvorm 3 basisaanbod en opleidingsvorm 3 type 9
www.denieuwepoort.be

Meerderjarigenzorg  

Huize Rozenwingerd
Bezigheidstehuis, dagcentrum en beschermd wonen
www.rozenwingerd.be

 

Korte historiek

Het netwerk De Rozenkrans is gegroeid uit de congregatie van de zusters Dominicanessen van Engelendale. Deze congregatie richtte in 1284 het klooster "Engelendaele" op in Assebroek. Het hoofdklooster bevindt zich nu in de Vlamingdam in Brugge.

In 1920 richtten de zusters in Oostduinkerke een instituut op voor jongeren met een verstandelijke beperking, De Rozenkrans. De Rozenkrans groeide uit tot het Vrij Orthopedagogisch Centrum met verschillende voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. 
In 1993 nam de vzw Vrij Orthopedagogisch Centrum De Rozenkrans onze school over van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Kortemark, en bouwde een nieuwe school, waarheen in 2001 konden verhuizen.

De zusters nemen ondertussen niet meer deel aan het beleid en de werking van de instellingen.

Contacteer ons

Adres : Sportlaan 18, 8211 Aartrijke

E-Mail: info@zonnehart.be
Tel: 050 54 84 35