De ouderraad

Als het iets meer mag zijn

Niet voor niets zetten we hierboven een sfeerbeeld van onze zintuigtuin. Zowel de zintuigtuin als de grijze bus die je op de achtergrond ziet staan, zijn een van de vele verwezenlijkingen van het oudercomité van V.O.C. Rozenweelde en B.O. Zonnehart. De ouderraad steekt bij verschillende activiteiten een handje (of een bedragje) toe, maar neemt ook zelf verschillende initiatieven om het voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. De ouderraad organiseert jaarlijks enkele acties om aan inkomsten te geraken ten voordele van de school- en leefgroepenwerking.

Ouders die wensen aan te sluiten bij de ouderraad, of bij gelegenheid willen meehelpen, kunnen contact opnemen met voorzitster Ann Vanmoen.

Contacteer ons

Adres : Sportlaan 18, 8211 Aartrijke

E-Mail: info@zonnehart.be
Tel: 050 54 84 35