Dag ouders

Ben je op zoek naar gespecialiseerd onderwijs?
Misschien is Zonnehart het antwoord op uw vraag.

Welkom op onze website. We vertellen je graag meer over onze school.

Als ouder ben je steeds op zoek om je kind de beste kansen te bieden. Bij sommige kinderen ligt dit niet zo voor de hand, omdat zij net dat ietsje meer ondersteuning nodig hebben. Ook wat de schoolkeuze betreft, is de zoektocht voor sommige ouders een hele opgave. Want in welke school zal jouw zoon of dochter zich nu het beste voelen?

We gaan even mee op jullie zoektocht en vertellen onze kijk op onderwijs.

In onze school willen we dat elk kind zijn mogelijkheden leert kennen en gebruiken. Waardering is hierbij onmisbaar. Een kind dat zich goed en betrokken voelt, leert ook beter. We proberen elk kind zo zelfstandig mogelijk te maken. We houden rekening met beperkingen. Kinderen hebben bij ons een eigen inbreng. We zoeken een evenwicht tussen het bieden van steun en het stellen van eisen.

We streven een maximale ontplooiing na op vlak van :

 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • leren leren
 • communicatie en taal
 • motorische ontwikkeling en lichamelijke opvoeding
 • muzische vorming (creativiteit)
 • wereldoriëntatie (met o.a. zelfredzaamheid)
 • wiskunde: functioneel rekenen

 

Samenwerking met de ouders

Zonnehart vindt de thuissituatie de basis voor de ontwikkeling van het kind. We vinden het belangrijk samen met de ouders te zoeken en te werken aan wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind.
Voor Zonnehart betekent dit ten aanzien van de ouders (of wie thuis de opvoeding behartigt):

 • luisterbereidheid
 • een respectvolle houding
 • ondersteuning met de nodige discretie
 • betrokkenheid van de ouders bij het beleid
 • goede communicatie en een eerlijke informatie-uitwisseling omtrent het kind.
 • Teamwerking staat in Zonnehart centraal.
 • De infrastructuur is veilig en komt tegemoet aan de zorgvraag van de leerling.

 

Buitengewoon

Zonnehart biedt vrij buitengewoon basisonderwijs van het type 2 voor kinderen van 2½ tot 13 jaar met een matig, ernstig of diep mentale handicap.

Kinderen met bijkomende zorgvragen zoals autisme, ADHD, een motorische handicap, … kunnen ook bij ons terecht.

Contacteer ons

Adres : Sportlaan 18, 8211 Aartrijke

E-Mail: info@zonnehart.be
Tel: 050 54 84 35