Inhoud van de website

Zonnehart is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina.

 

U kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. Wij kunnen de inhoud op deze website op elk willekeurig tijdstip wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Fotografie

Nu en dan worden digitale foto's gemaakt van de leerlingen tijdens de lessen, uitstappen of andere activiteiten.

Bij het begin van het schooljaar vragen wij de toestemming van de ouders om deze foto's te mogen publiceren. Volgens de wet op de privacy mag men zich daar tegen verzetten. Ook in de loop van het schooljaar kan men deze toestemming intrekken. Als u bezwaren tegen een gepubliceerde foto zou hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zullen in overleg de foto verwijderen of aanpassen.

Het is niet toegestaan foto's van de website voor publicaties of andere websites te gebruiken, zonder toestemming van de rechtenhouders.

Cookies

Deze website plaatst cookies op uw toestel om te zorgen dat u vlot kunt navigeren. In het geval u moet inloggen om bepaalde gegevens te kunnen raadplegen, ondersteunt dit cookie de authenticatie. 

Klikgedrag

Op de website staat een bezoekersteller die algemene bezoekgegevens bijhoudt, zoals uw provider en de verwijzende website. Deze gegevens van Checkstat zijn voor iedereen toegankelijk en worden enkel ter informatie gebruikt. De website verzamelt geen andere bezoekersgegevens, dan degene die door Checkstat verzameld worden.

Links

Verwijzingen naar andere websites zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Zonnehart kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.

Overname van artikelen

Overname van foto's en artikels, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de rechtenhouders.

Contacteer ons

Adres : Sportlaan 18, 8211 Aartrijke

E-Mail: info@zonnehart.be
Tel: 050 54 84 35